Ordensregler

 • Du må IKKE medbringe og indtage alkohol og andre euforiserende stoffer til NPH. Hvis du møder op og er påvirket, vil du blive bortvist. Hvis arrangøren eller andre, der er pålagt ansvar til eventet, skønner, at du er påvirket, vil du blive bortvist uden varsel og uden mulighed for refundering af billet.
 • Du må IKKE ryge inde i hallen. Rygning er kun tilladt i et bestemt angivet område. Hvis dette ikke overholdes, kan du blive bortvist uden varsel og uden mulighed for refundering af billet. Dette gælder også for e-cigaretter og lignende produkter.
 • Alle deltagere er forpligtet til at opretholde god ro og orden (ryd op omkring dig, vær afdæmpet og løb ikke rundt). 
 • Der skal være ro i sovesalen. Hvis dette ikke overholdes kan den larmende deltager blive bortvist, uden mulighed for refundering af billet.
 • Benyt vores flaske- og dåsecontainere. NPH vil gerne værne om miljøet!
 • Højttalere er ikke tilladt!
 • Deltagere skal bære adgangsarmbånd synligt hele tiden.
 • Det er forbudt at tvinge sig adgang til andres maskiner, forvolde skade på andres computere eller på anden måde genere andre – elektronisk eller verbalt.
 • Piratkopiering er ulovligt. Det er det også til NPH!
  • Du må ikke stille ulovlig software til rådighed for andre deltagere ifølge ophavsretslovens regler.
 • Hvis arrangøren erfarer, at ophavsretslovens regler bliver brudt, og ulovlig fildeling finder sted, vil der blive grebet ind over for det øjeblikkeligt.
  • Sørg for, at du er sikker på, hvad andre deltagere kan få adgang til på din maskine.
 • Arrangørerne kan foretage kontrol af, at de netværksfaciliteter m.m., der stilles til rådighed under arrangementet, ikke misbruges til ulovlig kopiering eller tilgængeliggørelse af ophavsretslig materiale.
 • Arrangørerne kan gemme deltagerens trafikmønster i form af, afsendende og modtagende ip adresse, transportprotokol, samt tidspunktet for kommunikationens start og afslutning. Her vil der også være andre uddybende muligheder.
 • Arrangørerne påtager sig INTET ansvar for eventuelt ulovligt software på deltagernes computere.
 • Arrangørerne påtager sig INTET ansvar for skader af enhver art på personer og medbragt udstyr. Dette gælder tyveri, hærværk osv.
  • Der vil være opsyn under hele eventet. Det vil sige jævne tjek i sovesale og selve eventhallen, sådan at ingen farlige situationer opstår.
 • Hvis en deltager bliver opmærksom på, at nogle ikke overholder reglerne, kan deltageren til hver en tid henvende sig til arrangørerne eller andre, der af NPH er pålagt et ansvar, hvorefter disse vil tage de nødvendige forholdsregler.
 • Hvis man ikke overholder de regler, som bliver udstedt, vil man efter advarsel blive bortvist, uden mulighed for refundering af billet.
 • Vi henviser også til Sportscenter Hernings husregler: http://www.sportscenterherning.dk/om-centret/husorden/

Your item was added to basket

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted